Individuele therapie

De hulp die ik als psycholoog bied, is gericht op verslaving, trauma, relatieproblemen of een combinatie daarvan. In de gesprekken die ik als psycholoog met u voer kunnen we het probleem grondig verkennen en aanpakken, zodat uw leven er uiteindelijk weer uit ziet zoals ú dat graag wilt.
Andere problemen kunnen ook een rol spelen, zoals depressie/angst, spanningen, burn-out, slaapproblemen, problemen met uw eigenwaarde of zelfbeeld, of problemen op het gebied van werk. Ik kan samen met u kijken naar wat er aan de hand is en een plan van aanpak opstellen. De therapie omvat interventies die hun effectiviteit en doeltreffendheid hebben bewezen. Als GZ-psycholoog ben ik opgeleid en ruim ervaren om de behandelinterventies op u aan te laten sluiten en die met zorg toe te passen. Ik beschik over professionele ervaring met onder andere de volgende therapievormen:

  • Maatwerk Cognitieve Gedragstherapie
  • Traumabehandeling
  • EMDR
  • Schemafocus therapie
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Mindfullness

Relatietherapie

Relatietherapie kan helpen om op een helpende manier de realiteit in te zien wat er daadwerkelijk aan de hand is als u vastloopt samen met uw partner. En, in te zien dat aan de problemen toch gewerkt kunnen worden. Ik neem als relatietherapeut daarin een directieve rol naar beide partners. U kunt concrete inzichten opdoen in de communicatie- en gedragspatronen die tussen u en uw partner terugkerend plaatsvinden en die schadelijk zijn voor uw relatie en uw eigen welbevinden. Ik zal hierin verdieping geven door de onderliggende emoties en behoeften van u en uw partner centraal te stellen. Ik kan u en uw partner met concrete handreikingen aansturen tot de gewenste verandering in die patronen zodat de verbinding met elkaar tot stand komt. En er weer meer kwaliteit in de relatie komt. De werkwijze in de relatietherapie die ik toepas hebben een kader vanuit de Emotionally Focused Therapy (EFT) waarin ik gevorderd getraind ben. Ik ben tevens lid van de Vereniging EFT Nederland als aanvullend getrainde EFT registertherapeut.

Individuele coaching

Individuele coaching richt zich tot mensen die aan zichzelf willen werken op het gebied van zingeving, zelfontplooiing of op een specifieker gebied, zoals werk en relaties. Wellicht zijn er bepaalde moeiijkheden die u ervaart op uw werk, of het kan zijn dat u in uw huidig dagelijks leven behoefte heeft om wat persoonlijke thema's helder op orde te stellen zodat u weer een gezonde koers kunt varen. Ik kan met u kijken hoe u stappen kunt ondernemen zodat u zich kunt bewegen naar de persoon zoals u het graag zou willen zien. Soms is het nodig om zaken uit het verleden aan te tikken om tot inzichten of begrip te komen, maar de focus blijft in het hier-en-nu. Als coach kan ik u met inzichten en concrete handvatten op weg helpen.

Teamcoaching

Een bedrijf of organisatie kan behoefte hebben aan teamcoaching. Met teamcoaching kan bewerkstelligd worden dat samenwerking van medewerkers en een veilige sfeer op de werkvloer verbeterd wordt. Teamcoaching kan in verschillende vormen. Met een opdrachtgever zal ik eerst verkennen wat de hulpvraag en wensen zijn, om vervolgens een inschatting te maken wat een passend plan van aanpak kan zijn. Ik lever hierbij maatwerk omdat ieder bedrijf of organisatie een eigen identiteit met normen en waarden nastreeft. Uiteindelijk is het van belang dat een opdrachtgever en de medewerkers van een team het vertrouwen (her)winnen dat een gezonde koers gevaren wordt. 

Wilt u gebruik maken van mijn diensten als psycholoog of coach in de vorm van therapie of coaching? Aarzel niet als u op zoek bent naar hulp of als u vragen heeft. Neem gerust en vrijblijvend even contact op. U kunt verder nog meer lezen over mijn werkwijze.