Relatietherapie

Als u vastloopt in de relatie met uw partner en dit lang blijft knellen, geeft dit op den duur veel onrust en spanningen onderling. Dit kan oplopen tot pijn, verdriet en onmacht het niet meer te weten wat te moeten doen. Ook als het soms even beter gaat, valt u samen met uw partner toch terug in oude patronen wat weer teleurstelling geeft. Het brengt steeds meer schade in uw zelfgevoel en uw relatie.
Mijn praktijk voor relatietherapie, R-Dynamics Consult, zou u kunnen helpen. De ‘R’ uit de naam R-Dynamics Consult verwijst naar Relationship, waar mijn werk in de praktijk om draait. Daarom spreek ik over relationship-dynamics, omdat omgang met elkaar nou eenmaal niet statisch is en altijd onderhevig is aan gewenste en ongewenste veranderingen. Een mooie Japanse uitspraak is ''een vriendschap heeft geen waarde als het alleen het gemak moet dienen''. Werken aan een relatie kan dynamisch een uitdaging en moeilijk zijn, maar als het lukt, is het van onschatbare waarde.

Hulp bij relatieproblemen

Relatietherapie kan helpen op een evenwichtige manier de realiteit in te zien wat er daadwerkelijk aan de hand is. De condities worden geboden om dit met een helpende toon met elkaar bespreekbaar te maken door te kijken naar onderliggende emoties, verlangens en behoeften naar elkaar. En, in te zien dat aan de problemen toch gewerkt kunnen worden. Ik neem als therapeut daarin een directieve rol naar beide partners. U kunt concrete inzichten opdoen in de communicatie- en gedragspatronen die tussen u en uw partner terugkerend plaatsvinden en die schadelijk zijn voor uw relatie en uw eigen welbevinden. Ik zal hierin verdieping geven door de onderliggende emoties en behoeften van u en uw partner centraal te stellen. Ik kan u en uw partner met concrete handreikingen aansturen tot de gewenste verandering in die patronen zodat de verbinding met elkaar tot stand komt. En er weer meer kwaliteit in de relatie komt.

EFT voor relatieproblemen

De werkwijze in de relatietherapie die ik toepas hebben een kader vanuit de Emotionally Focused Therapy (EFT) waarin ik gevorderd getraind ben. Ik ben tevens lid van de Vereniging EFT Nederland als aanvullend getrainde EFT registertherapeut.

Indien u vastloopt in uw relatie, of vragen heeft over de EFT relatietherapie die ik aanbied, kunt u natuurlijk contact opnemen. Uiteraard is het mogelijk om eerst een oriënterend kennismakingsgesprek te plannen.

 

drs. Johan Palé Gz psycholoog Relatietherapeut Coach Nijmegen klein