Natuurlijk doe ik mijn best u goed bij te staan in uw persoonlijke situatie. Mocht er toch onverhoopt reden zijn voor klachten, kan het helpend zijn dat u met mij hierover in gesprek gaat. Ik zal naar u luisteren en zoeken naar een oplossing. Ik ben tevens aangesloten bij de klachten en geschillenregeling van de NVGZP. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2020/04/klachtenregeling-NVGzP-voor-cliënten.pdf