Miranda - 43 jaar

Notarieel medewerker | Nijmegen

Ik heb meerdere therapieën gehad, maar de juiste klik in mijzelf niet kunnen maken. Tot ik bij Johan Palé kwam. Het traject dat ik doorlopen heb was confronterend, intensief en zeker niet altijd gemakkelijk; Johan draait niet om zaken heen. Maar daarnaast was er ook veel begrip en oprechte betrokkenheid, humor en vertrouwen. Deze mix heeft mij veel inzicht gegeven en uitgedaagd stappen te zetten. Stappen, die ik voor de therapie wel wilde zetten maar welke steeds maar niet lukte. Zijn integrale aanpak, verschillende benaderingen (waaronder een gedeelte EMDR voor traumaverwerking) en onze wederzijdse commitment ook op lastige momenten, hebben er toe geleid dat ik me echt geholpen voel. Ik weet echt niet wat er gebeurd zou zijn als ik dit traject niet was aangegaan, nu zie ik de toekomst en alle uitdagingen die bij het leven horen met vertrouwen tegemoet. Ik durf veel meer (en steeds meer) mezelf te zijn en weer het leven te leven, in plaats van te overleven. Bedankt, Johan!

Miranda