Ik maak me zorgen. Ben ik verslaafd?

Bij een verslaving is er meestal sprake van moeite om het gebruik van een middel of het eigen gedrag in bedwang te kunnen houden, en dat u zelf of uw omgeving er last aan ondervindt. De last kan te merken zijn op lichamelijke gezondheid, mentaal of geestelijk functioneren, op het werk, in relaties of in uw vrije tijd. Ik kan dit in een eerste vrijblijvend gesprek met u verkennen zodat passende hulp voor een verslaving of een dreigende verslaving kan worden ingezet.

Soorten verslaving

In de praktijk van R-Dynamics Consult kan ik hulp bieden voor uiteenlopende soorten verslaving of een dreigende verslaving. De soorten verslaving betreffen zowel middelen als ongewenste gedragingen of gewoonten:

  • Cocaïneverslaving
  • Alcoholverslaving
  • Cannabisverslaving
  • Speed / amfetamineverslaving
  • Nicotine / tabakverslaving
  • Eetverslaving
  • Seks / pornoverslaving
  • Gokverslaving
  • Verslaving in beleggen
  • Gameverslaving en beeldschermverslaving

Terugval voorkomen

Een veel voorkomende klacht is de terugval in verslaving. Vaak valt dit te herleiden uit eerdere onvoldoende aandacht dat is gegeven aan terugvalpreventie of onvoldoende nazorg. Ik besteed daar echter uitgebreid aandacht aan zodat de behandeling van uw verslaving succesvol inslijt in uw dagelijks leven. Onderdeel van mijn werkwijze is het toewerken naar zelfbeheersing en zelfregie. De route daar naartoe zullen we vooraf in een plan van aanpak uitstippelen, waarbij we een realistische schatting zullen maken over de behandelduur en het aantal behandelgesprekken. Bij het toewerken naar een succesvolle afronding ontwikkelt u vaardigheden om in de toekomst niet terug te vallen in oude (verslavings)gewoonten. Die vaardigheden geven u een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen.

Verslaving gaat vaak gepaard met andere klachten en problemen. Voorbeelden kunnen zijn spanning, angst, onrust, gejaagdheid, trauma, somberheid, moeheid, prikkelbaarheid, en problemen op het werk of in relaties. Als psycholoog en professional heb ik hiermee ruime ervaring om ook op deze gebieden hulp te bieden. Ik kan u daar inzichten en concrete handvatten in geven en u daarin volgen hoe u dit oppakt.

Neem gerust contact met me op voor vragen of het plannen van een kennismakingsgesprek.

Download hier de folder voor cliënten.